Villaträdgård i FRILLESÅS

Tomtens läge och beskaffenhet gör körsträckan/infarten lång samt betydande nivåskillnader framför huset. Lösningen blev mjuka former där granithällar spelar huvudrollen bland vackra planteringar.

Villaträdgård i ÅSA

Ursprunglig skogstomt nära havet i Åsa. Rotvältor efter mängder av tallar, granhäck och en karg skogsbacke har förvandlats till en härlig trädgård att njuta i.

VILLATRÄDGÅRD I ONSALA

Stor höjdskillnad mellan uppfart och entré gjorde att stödmurar och terrasser fick jämna ut nivåskillnader.

RADHUSTRÄDGÅRD I KÅLLERED

Framsidan fick ett lyft genom funktionella ytor som erbjuder sittplatser. Vackra växter ger blickfång och mjukar upp.

Damm i ONSALA

Oländig terräng och en naturlig avrinning ersattes av en vacker damm. En kulvertering under dammen löste avrinningen på ett smidigt sätt.

Anneberg efter anläggning

Villaträdgård i ANNEBERG

Nybyggt hus i Anneberg vars trädgård med stora höjdskillnader behövde utplaning av nivåer samt rumskänsla med vacker entré.