3D-Visualisering

Ibland kan det vara svårt att föreställa sig hur en yta ska ska se ut genom att bara få se en 2D-ritning. Då kan det vara bra med en 3D-film som påvisar hur det kan komma att se ut vid färdigt resultat. Ett mycket kraftfullt verktyg i designprocessen.

Debiteras per timme

3D-Vyer
Markplanering
MARKPLAN

Visar trädgårdens alla ytor, material och ev höjdangivelser. Påvisar tex planteringsytor, murar, pergola, trappor, staket etc. En markplan gör det avsevärt mycket lättar att ta in rättvisa anläggningsofferter. Här ingår även beskrivning av ljus, förslag på armatur, med effekt. Belysningspunkterna är markerade på markplanen.

Debiteras per timme

PLANTERINGSPLAN

En planteringsplan är bra att ha när anläggningen är färdig. Här får du en ritning med alla planteringar där c/c mått och antal finns med samt svenska namn och latinska namn på resp växt. Här ingår även växtbeskrivning med bilder samt information kring jordförbättring och bevattning. Med en planteringsplan får du rätt växt på rätt plats och växterna får bra förutsättning till att utvecklas på bästa sätt.

Debiteras per timme

Planteringsplan
Växtlista
VÄXTLISTA – SKÖTSELRÅD

Här får du en växtbeskrivning med bilder samt information kring skötsel och bevattning
Debiteras per timme