Title Image

VÄXTGARANTI

VÄXTGARANTI
För vedartade växter såsom träd, buskar, rosor, barrväxter, klätterväxter (gäller ej klematis eller stamrosor) och häckplantor (gäller ej barrotade plantor) ansvarar vi genom garantin att växterna du köper hos oss är friska och av den sort som står på etiketten.

Växter är levande och behöver omvårdnad för att trivas. Det kan ta tid, ibland upp till ett par månader eller mer, innan man ser att växten har anpassat sig till den nya växtplatsen. Vi lämnar etableringsgaranti på vedartade växter som har planterats korrekt, och fått lämplig skötsel enligt våra planteringsråd. Perenner, sommarblommor, krukväxter, klematis eller stamrosor omfattas inte av etableringsgarantin. Om problem uppstår låter du växten stå kvar på växtplatsen och kontaktar oss via mail eller telefon.

Eventuell reklamation ska göras senast:
Vårköp (mars – maj) senast inom 5 månader.
Sommarsköp (juni – augusti) inom 2 månader.
Höstköp (september – november) senast 31:a maj året efter inköp.
Observera att vintergröna växter planterade efter sista september omfattas inte av växtgarantin.
För sortfel är reklamationstiden 2 år.

GARANTIN GÄLLER INTE DÅ VÄXTERNA:

  • Skadats vid transport eller plantering
  • Planterats fel eller erhållit felaktig skötsel (t.ex. otillräcklig växtbädd, felaktig eller otillräckligt odlingssubstrat, PH-värde, dränering, växtnäringsbrist, planteringsdjup etc)
  • Vattnats på felaktigt sätt (läs om vattning vattningsbeskrivningen som du fått av oss per mail vid leverans)
  • Angripits av vilt, skadedjur eller sjukdomar efter plantering
  • Drabbats av tjältorka eller andra vinterskador
  • Plantering i ej lämplig växtzon
  • Planterats i krukor eller andra planteringskärl
  • Är prisnedsatta vid köp

Vid reklamation krävs retur av plantan. Det är viktigt att plantering och etableringsskötsel av växter görs på rätt sätt. Fråga oss om råd samt läs planterings- och skötselbeskrivningarna som du får av oss vid leverans.