Title Image

KURSVILLKOR

KURSVILLKOR

Deltagarvillkor
Anmälan är bindande. Kursavgiften ska betalas innan kursstart, förfallodatum finns på fakturan.

Avbokning
Avbeställning innebär följande avgifter:

Mer än 15 dagar före kursstart 15 % av totala kursavgiften.
14-1 dag/ar före kursstart 50 % av totala kursavgiften.
24 timmar eller senare 100 % av totala kursavgiften.

Avbokningsregler
Sjukdom
Vid sjukdom som gör att du inte kan delta i en kurs som du är anmäld till kan ombokning ske till framtida kursdatum. För att få tillbaka kursavgiften krävs läkarintyg.

Överlåtelse
Överlåtelse av kursplats
Du har rätt att överlåta en plats på en kurs till någon annan. Anmäl detta till Kungsbacka Trädgårdsdesign AB. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser med för få anmälda deltagare. Nytt kurstillfälle erbjuds eller erlagd kursavgift återbetalas oavkortat.

Ångerrätt
Vi följer distansköpslagen. Du har om du köpt din kurs på nätet, rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar. Vill du utöva ångerrätten ska du till Kungsbacka Trädgårdsdesign skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.