BYGGLOVSRITNINGAR

När du har färdiga ritningar på din trädgård är det i vissa fall dags att söka bygglov på tex staket och murar.  Det brukar inte vara några problem om man håller sig till detaljplanen för området.

 

Bygglovshandlingarna innebär fackmannamässiga ritningar, som kommunen kan ta ställning till, tex situationsplan, sektion, plan, och fasader.
Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Däremot behöver du oftast bygglov för att bygga ett plank eller en mur.

 

Behöver ni hjälp med bygglovsritningar till trädgården kan vi bistå er i det mesta. Allt från murar till staket, enklare byggnader som friggeboder eller attefall. Även växthus, utbyggnader och tex garage eller carport.

 

Debiteras per timme.

Bygglovsritningar